اجاره نمایشگر شهری

قیمت اجاره ویدیو وال
می 29, 2018
برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش
می 29, 2018

اجاره نمایشگر شهری

اجاره نمایشگر شهری ویدیو پروسسور سویچری است که تمام ورودی های مختلف راعبارتندازSDI -HDMI-DVI-AV -VGAوانواع پورتهای دیگر تصویرراروی صفحه نمایش تلویزیون شهری با بهترین کیفیت پخش می کند.
اجاره پروسسوربه صورت روزانه به مبلغ 50تا 200هزارتومان درروز می باشد .
اجاره نمایشگر شهری
ما می توانیم جدیدترین تکنولوزی های تلویزیون شهری رادراختیارمشتری قراردهیم
مثال دات پیچ 2دات 2/5دات 3.9دات 4دات 4.9دات 5دات 6دات 7دات 8 دات 10دات 12دات13دات 16دات 18دات 20

اجاره نمایشگر شهری

بهترین ما.ژول برای فضای باز دات پیچ5 می باشد

که ورودی های sdi را پشتیبانی می کند
اجاره نمایشگر شهری
جزییات سریع درنمایش تلویزیون شهری درفضای باز
1-وزن سبک که حتی یه فردبه راحتی می تواندحمل ونقل کند
2-مقاومت بالا سختی بالا دقت بالا
3-دقت بالا دراندازه پردازش الکتریکی ومکانیکی
4-سازگار-ساختارجدیدطراحی شده برای دیداربالابر.انبساط الزامات برای رفع نیازداخلی وخارجی
5-صندوق فوری -بالاوپایین متصل به مکانیزم قفل سریع 10ثانیه برای تکمیل نصب کابینت دقت بالا درنصب
6-قابل اطمینان سختی بالا تخلیه گرمای خوب
7-هزینه -سبک وکم می باشد..صرفه جویی درهزینه های عملیاتی وکار
8-چراغهای نشانگربرای نشان دادن وضعیت قدرت ووضعیت سیگنال .خنک کننده .عملکرد عالی برایبرای حفاظت ازمدارماژول
9-دقت بالا-تقسیم بندی بدون درزهرچنددستگاه

The video processor is a switch that brings all the different inputs to the SDI -HDMI-DVI-AV -VGA

port and other ports of the
اجاره نمایشگر شهری
city’s best-quality television display.
The processor‘s rent per day is 50 to 200 thousand dollars a day.

We can bring the latest urban television technologies to the top
Example dot dot 2 datas 2.5 dot 3.9 dot 4 dot 4.9 dot 5 dot 6 dot 7 dot 8 dot 10 dot 12 dot 13 dot 16 dot 18 dat 20
The best of us is an open source dot-screw 5 plug-in

Supports sdi inputs

Quick Details on Open-Air Urban Television
1. Lightweight, which even a person can easily transport
2-high strength high hardness high precision
3. High precision in electrical and mechanical processing
4. Compatible-Designed to meet the needs of the company. Enhance the requirements for domestic and foreign needs.
5-immediate-close-bulk feeder connected to the quick-locking mechanism 10 seconds to complete the installation of high-precision cabin in the unit
6. Reliable high hardness. Good heat dissipation
7. The cost is low and low. The cost of operating and operating costs
8-Signal lights to indicate the status of signal strength and status. Coolant. Excellent performance for protecting the module.
9-High-precision segmentation without multiple devices
اجاره نمایشگر شهری

اجاره نمایشگر شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *