اجاره_نمایشگر_شهری

قیمت اجاره ویدیو وال
می 29, 2018
برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش
می 29, 2018

اجاره_نمایشگر_شهری

اجاره_نمایشگر_شهری ویدیو پروسسور سویچری است که تمام ورودی های مختلف راعبارتندازSDI -HDMI-DVI-AV -VGAوانواع پورتهای دیگر تصویرراروی صفحه نمایش تلویزیون شهری با بهترین کیفیت پخش می کند.
اجاره پروسسوربه صورت روزانه به مبلغ 50تا 200هزارتومان درروز می باشد .
اجاره_نمایشگر_شهری
ما می توانیم جدیدترین تکنولوزی های تلویزیون شهری رادراختیارمشتری قراردهیم
مثال دات پیچ 2دات 2/5دات 3.9دات 4دات 4.9دات 5دات 6دات 7دات 8 دات 10دات 12دات13دات 16دات 18دات 20
بهترین ما.ژول برای فضای باز دات پیچ5 می باشد

که ورودی های sdi را پشتیبانی می کند
اجاره_نمایشگر_شهری
جزییات سریع درنمایش تلویزیون شهری درفضای باز
1-وزن سبک که حتی یه فردبه راحتی می تواندحمل ونقل کند
2-مقاومت بالا سختی بالا دقت بالا
3-دقت بالا دراندازه پردازش الکتریکی ومکانیکی
4-سازگار-ساختارجدیدطراحی شده برای دیداربالابر.انبساط الزامات برای رفع نیازداخلی وخارجی
5-صندوق فوری -بالاوپایین متصل به مکانیزم قفل سریع 10ثانیه برای تکمیل نصب کابینت دقت بالا درنصب
6-قابل اطمینان سختی بالا تخلیه گرمای خوب
7-هزینه -سبک وکم می باشد..صرفه جویی درهزینه های عملیاتی وکار
8-چراغهای نشانگربرای نشان دادن وضعیت قدرت ووضعیت سیگنال .خنک کننده .عملکرد عالی برایبرای حفاظت ازمدارماژول
9-دقت بالا-تقسیم بندی بدون درزهرچنددستگاه

The video processor is a switch that brings all the different inputs to the SDI -HDMI-DVI-AV -VGA port and other ports of the
اجاره_نمایشگر_شهری
city’s best-quality television display.
The processor‘s rent per day is 50 to 200 thousand dollars a day.

We can bring the latest urban television technologies to the top
Example dot dot 2 datas 2.5 dot 3.9 dot 4 dot 4.9 dot 5 dot 6 dot 7 dot 8 dot 10 dot 12 dot 13 dot 16 dot 18 dat 20
The best of us is an open source dot-screw 5 plug-in

Supports sdi inputs

Quick Details on Open-Air Urban Television
1. Lightweight, which even a person can easily transport
2-high strength high hardness high precision
3. High precision in electrical and mechanical processing
4. Compatible-Designed to meet the needs of the company. Enhance the requirements for domestic and foreign needs.
5-immediate-close-bulk feeder connected to the quick-locking mechanism 10 seconds to complete the installation of high-precision cabin in the unit
6. Reliable high hardness. Good heat dissipation
7. The cost is low and low. The cost of operating and operating costs
8-Signal lights to indicate the status of signal strength and status. Coolant. Excellent performance for protecting the module.
9-High-precision segmentation without multiple devices
اجاره_نمایشگر_شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *