برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

اجاره نمایشگر شهری
می 29, 2018
ویژگیهای کابینت آلومینیومی:
می 29, 2018

برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

 

چالش زیادی طی شده که به این نقطه رسیده ایم! اما، چاره چیست؟!
چاره این است که٬ تمام صفحه نمایش را٬ روشن نکنیم!

بلکه ۱/۴ یا ۱/۲ یا ۱/۸ یا ۱/۱۶ آن را ، آن هم برای کسری از ثانیه روشن ٬ و سپس به تقسیم بعدی برویم.
این مسئله نیز٬ مشکلات خود را می آفریند .

 

از جمله، در صورتی که سرعت مرور صفحه، یا جاروب صفحه

٬

 

کم باشد٬ تصویر چشمک زن به نظر می رسد یا پرپر می کند .
برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

بنابراین باید سرعت مرور اینقدر زیاد باشد که٬ جاروب صفحه توسط چشم انسان تشخیص داده نشود .
هر چند اگر یک مرغ٬ یا یک عقاب را جلوی آن تصویر بنشانند٬

 

جز چند سطر LED که روشن شده ، بعضی کم نور تر و بعضی پر نور تر و بعضی خاموشند٬ چیزی نخواهد دید!
باز هم این خوب است! چون اگر همین کار را برای تلویزیون معمولی انجام دهید

٬

 

جانور تنها یک نقطه می بیند که روی صفحه حرکت می کند٬ و گاه کم نور و گاه پر نور می شود و گاه خاموش می شود و محو !!!

 

برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

بنابراین، باز هم خطای دید و ضعف چشم انسان است که٬

به کمک مهندسی الکترونیک آمده، مشکل را حل می کند .

با مرور نوبتی یک چندم صفحه، می توان مشکل مصرف توان را حل کرد

 

. چون همواره٬ فقط چندین سطر روشن هستند نه همه صفحه . بنابراین مصرف کل توان٬ برابر است با همان چند سطر+ مصرف مدارات کنترلی، مدارات مبدل و دیکودر رنگ .

برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش

 

Electricity used to rent city TV and sales
A lot of challenges have come to this point! But, what’s the solution?
The answer is, do not turn the whole screen on!

But 1/4 or 1/2 or 1/8 or 1/16 it, turn it on for a fraction of a second, and then go to the next division.
It also creates problems.

For example, if the page speed or page sweep is low, the flashing image appears or pops up.

 

Electricity used to rent city TV and sales
So the browsing speed should be so high that the page is not recognized by the human eye.

However, if a chicken, or an eagle is put up in front of that image,

 

there will be nothing more than just a few LED lines that are lit

, some dimmer and some are lighter and some are silent!

Again this is good! Because if you do the same for ordinary TVs,

 

the beast will see only one point that moves on the screen,

 

sometimes dim and sometimes light, sometimes turning off and fading !!!

Electricity used to rent city TV and sales
So, again, the error of vision and weakness of the human eye,

which, with the help of electronic engineering, resolves the problem.

By scrolling down a few pages, you can solve the power consumption problem

. Because always, only a few lines are clear,

not all pages. So the total power consumption is equal to the same number of rows + consumption control circuits, converter circuits and color dictators.
Electricity used to rent city TV and sales

1 دیدگاه

  1. […] برق مصرفی اجـاره تلویزیون شهـری و فـروش […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *