تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2

تفاوت تلویزیون شهری در کیفیت نمایش
سپتامبر 20, 2018
تلویزیون بزرگ شهری برای اجاره
سپتامبر 20, 2018

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
دراصل ما تلاش زیادی را برای انتخاب، واجد شرایط بودن و طراحی تلویزیون شهری بابالاترین کیفیت انجام داده ایم.

صحبت از رزولیشن، منظوربه تراکم پیکسل هادر دیواری تلویزیون شهری می باشدو این تراکم پیکسل همانطور که کیفیت پخش تصاویررادرهر صفحه نمایش تلویزیون شهری بالاترمی برد بارزولوشن یک lcd استاندارد برابراست .
اکثر صفحه نمایش های ال سی دی یا Full HD (1020 x 1080 هستند.
تغییر اندازه مورب صفحه نمایش ممکن است درتعدادپیکسل هاکه روی یک بوم بزرگتر یا کوچکتر پخش می شوداثرگذارباشد.

دیوارهای تلویزیون شهری ازمازول هایی ساخته شده است که وضوح هرتصویردر پیکسل ها راممکن است متفاوت کند.
تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
به همین دلیل است که شایع ترین مشخصات برای تراکم پیکسل در صفحه نمایش به عنوان “زمین پیکسل” نامیده می شود.
نقطه پیکسل فاصله بین مرکز پیکسل های مجاور است.
هرچه اندازه پیکسل هاکوچکترباشدتعدادپیکسل ها بیشترورزولیشن تصویر بالاتروبهتر خواهدبود.
تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2
بنابرین اگرتعدادپیکسل ها بیشترباشد می توانیدتغییراتی درابعاد فیزیکی جسم که سطوح بالاتری از جزئیات راداردبدهید.

تلویزیون اجاره ای دات پیچ 2

Dot Casting TV 2
In essence, we have made a great effort to select, qualify and design the highest quality city television.

Speaking of resolution, I mean the pixel density of the urban television wall, and this is the pixel density, as the video playback quality at the top of the urban TV screen is higher than the standard standard lcd.
Most of the LCD or Full HD screens are 1020 x 1080.
Screen diagonal variation may be effective on a number of pixels that are played on a larger or smaller canvas.

Urban tv walls are made of materials that allow the resolution of each image in pixels to be different.
Dot Casting TV 2
That’s why the most common specs for pixel density on the screen are called “pixel ground”.
The pixel point is the distance between the center of the pixels adjacent.
The more pixels are smaller, the more pixels will be the higher the image size.
Dot Casting TV 2
Therefore, if there are more pixels, you can change the physical physical dimensions of the higher levels of detail.

Dot Casting TV 2

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *