تلویزیون شهری LED 4k هزینه

اجاره LED
ژوئن 4, 2018

تلویزیون شهری LED 4k هزینه

تلویزیون شهری LED 4k هزینه
این یک سوال مکرر است که از ما درموردتلویزیون شهری پرسیده می شود وما مانندتمامی سوالات پاسخگوهستیم.به طورمثال :چگونه دیوارهای صفحه نمایش تلویزیون شهری بدون درز می باشد؟
به ویژه پس از اینکه مردم از تاثیر بصری یک دیوار ه ساخته شده ازپنل های تلویزیون شهری بدون درز در یکی از نمایشگاه های تجاری تاسیسات دیدن کردند.
هزینه یک دیواره تلویزیون شهری،مربوط به عملکرد اندازه فیزیکی آن، تعداد پیکسل های بسته بندی شده در دیواره وهمچنین کیفیت اجزای تلویزیون شهری می باشدو می تواندبسیاری از تصمیمات هرفردرا تحت تاثیر قرار دهدو قبل از انتخاب یک محصول درتصمیم گیری شما مفیدباشدوبتوانیددرکنارماآنها را بررسی کنید.دراین مرحله با اندازه فیزیکی دیوار شروع می کنیم.

اندازه دیوار به طور کلی در متر مربع در ابعاد عرض و ارتفاع اندازه گیری می شود. ما یک ماشین حساب به شما ارائه می دهیم تا بتوانیدبه راحتی اندازه مورد نیازخودرا برای پر کردن فضابادستیابی به یک وضوح ویدئویی مطلوب به دست آورید.همچنین میتوانیم یک سری از محاسبات پیچیده رابرای شماآسان کنیم وبه همین دلیل ما یک محاسبه ازتلویزیون شهری رابرای مقایسه محصولات، قطعنامه ها و مشخصات ارائه می دهیم.

مامی توانیم به شمانشان دهیم که اندازه فیزیکی سه پیکربندی دیوار مختلف تلویزیون شهری که 4.85 متر مربع می باشد همان 24 کابینت است در تعدادی از آرایه های مختلف. تصویرآن گزینه ای از گزینه های صادرات و ذخیره است که در تلویزیون شهری وجود دارد.

یکی از عجیب ترین عناصر تلویزیون شهری، این است که تغییرات کیفی در اجزای مورد استفاده برای ایجاد دیوارهای تلویزیون شهری وجود دارد. نمایش با رزولیشن یا اندازه فیزیکی ممکن است با توجه به منبع و کیفیت تلویزیون های شهری که بر روی صفحه مدار چاپی (PCB) نصب می شود، به قیمت کابینت های مختلف نیزتاثیرگذارباشد. دراصل ما تلاش زیادی را برای انتخاب، واجد شرایط بودن و طراحی تلویزیون شهری بابالاترین کیفیت انجام داده ایم.

صحبت از رزولیشن، منظوربه تراکم پیکسل هادر دیواری تلویزیون شهری می باشدو این تراکم پیکسل همانطور که کیفیت پخش تصاویررادرهر صفحه نمایش تلویزیون شهری بالاترمی برد بارزولوشن یک lcdاستاندارد برابراست .اکثر صفحه نمایش های ال سی دی یا Full HD (1020 x 1080 هستند. تغییر اندازه مورب صفحه نمایش ممکن است درتعدادپیکسل هاکه روی یک بوم بزرگتر یا کوچکتر پخش می شوداثرگذارباشد.

دیوارهای تلویزیون شهری ازمازول هایی ساخته شده است که وضوح هرتصویردر پیکسل ها راممکن است متفاوت کند. به همین دلیل است که شایع ترین مشخصات برای تراکم پیکسل در صفحه نمایش به عنوان “زمین پیکسل” نامیده می شود. نقطه پیکسل فاصله بین مرکز پیکسل های مجاور است.
هرچه اندازه پیکسل هاکوچکترباشدتعدادپیکسل ها بیشترورزولیشن تصویر بالاتروبهتر خواهدبود.بنابرین اگرتعدادپیکسل ها بیشترباشد می توانیدتغییراتی درابعاد فیزیکی جسم که سطوح بالاتری از جزئیات راداردبدهید. بدون پیکسل کردن و یا تار شدن.اگر به درستی محتوای زمین پیکسل (به عنوان مثال، فونت های بزرگ و غیره) طراحی شده باشدوتعدادبسته بندی های پیکسل به هم نزدیک باشداین اجازه رابه شمامی دهد تا در یک منطقه فیزیکی باافزایش تراکم پیکسل تصویرباکیفیت تری دریافت کنید.
با افزایش تراکم پیکسل، می توانید بدون دیدن پیکسل ها به صفحه نمایش نزدیک شویدنکته مهم این است که نمایشگرها بزرگتر می شوند یا افراد به علاوه صفحه نمایش به همراه تکنولوژی های تعاملی حرکت می کنند. اگر می خواهیدبه اندازه یک صفحه نمایش آن را به نظر برسانیدو مانند بسیاری از لامپ های الکتریکی نباشیددر زیر یک جدول مرجع است که شما می توانید برای تعیین میدان درست پیکسل برای درخواست خود استفاده کنید. شما اندازه گیری می کنید که چقدر عقب می ایستید تابتوانید صفحه نمایش را مشاهده کنید و پیکسل هایی را پیدا کنید که مربوط به اندازه گیری است. بعضی از این مواردممکن است کمتر از نیمی از این مسافت ها را نقل قول کند (مخصوصا کسانی که محصولات گرانقیمت پیکسل را در رده خود ندارند) و ممکن است بخواهند یک عدد اضافی برای تأیید تصویر با کیفیت بالا اضافه کنند .یک قانون خوب این است که به خوبیبه مشتریان خدمت کند. چند درصد نزدیکتر یا دورتر تاثیر زیادی نخواهد داشت.
مشاهده فاصله ایده آل در متر پیکسل پیک
25 فوت 7.6 متر 2.5
18 فوت 5.5 متر 1.8
15 فوت 4.5 متر 1.5
12 فوت 3.7 متر 1.2
9 فوت 2.7 متر 0.9

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *