مسـابقات بزرگ ورزشـی

کنسرت و جشنواره
ژوئن 4, 2018
پشتیبانی فنی
ژوئن 4, 2018

مسـابقات بزرگ ورزشـی

3چیزدرتلویزیون شهری بسیارکارآمداست
1-مشارکت دررویداد
2-درآممدرویداد
3-تبلیغات رویداد
4-لذت بردن ازرویداد
به طورمستقیم بدون توجه به نوع تلویزیون شهری مزایای افزایش دسترسی به رویدادازطریق نمایش فیلم های ویدیوییمی تواندسبب شودبرای افزایش حوادث پیش ثبت شده ;حوادثی ازراه دور وکمپین های بازاریابی که بارویدادزنده این نوع کمپین هادرمعرض نمایش ودسترسی می باشند.
بهترین راه حل برای رسیدن به وسیع ترین ومناسب ترین مخاطب دررویدادهای بزرگ همچون کنفرانس ها کنسرتها ورویدادهای سیاسی واجتماعی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *