می

می 30, 2018

فاصله دید تلویزیون شهری

فاصله دید تلویزیون شهری حداقل فاصله دید را با روش تبدیل دات پیچ تلویزیون شهری به متر محاسبه می کنیم . به طور مثال تلویزیون شهری […]
می 30, 2018

تکنولوژی پردازش هوشمند

تکنولوژی پردازش هوشمند 3چیزدرتلویزیون شهری بسیارکارآمداست 1-مشارکت دررویداد 2-درآممدرویداد 3-تبلیغات رویداد 4-لذت بردن ازرویداد تکنولوژی پردازش هوشمند به طورمستقیم بدون توجه به نوع تلویزیون شهری مزایای […]
می 30, 2018

تکنولوژی تلویزیون شهری

تکنولوژی تلویزیون شهری آسیب رسانی انواع لامپ های قدیمی به محیط زیست ، برخي كشورها مردم را ملزم به استفاده از لامپهای تلویزیون شهری كرده و […]
می 29, 2018

نمایشگاه کنفرانس و یا کنسرت

نمایشگاه کنفرانس و یا کنسرت تلویزیون شهری، یا Large LED Display ، در ادامه روند تکاملی تابلوهای تبلیغاتی LED ساخته شد . تفاوتی که تلویزیون شهری، […]