ژوئن

ژوئن 6, 2018

تلویزیون شهری LED 4k هزینه

تلویزیون شهری LED 4k هزینه این یک سوال مکرر است که از ما درموردتلویزیون شهری پرسیده می شود وما مانندتمامی سوالات پاسخگوهستیم.به طورمثال :چگونه دیوارهای صفحه […]
ژوئن 4, 2018

اجاره LED

اجاره LED در ، ما صفحه نمایش LED های پرطرفدار را ارائه می دهیم که به شما امکان می دهد که هر مکان را به یک […]
ژوئن 4, 2018

دیوارهای ویدئویی LED

دیوارهای ویدئویی LED تلویزیون شهری، یا Large LED Display ، در ادامه روند تکاملی تابلوهای تبلیغاتی LED ساخته شد . تفاوتی که تلویزیون شهری، با تابلوهای […]
ژوئن 4, 2018

انواع تلویزیون شهری

انواع تلویزیون شهری تلویزیونهای شهری شامل دوبخش هستند :داخل سالن وبیرون سالن تلویزیونهای شهری داخل سالن بیشتردرفضاهای بسته مثل سالن کنفرانس ها.آمفی تئاتر.سالن فرودگاههااستفاده می شود […]